MauserN'33

SOGIRI STORAGE CASE & COFFEE TABLE

此款收納盒方方正正的設計能收納更多衣服或雜物等,

佔用的空間不會太多之餘,帶輪的設計也可當作茶几使用。

 

Size: w820 x d415 x h460mm (1段)

         w820 x d415 x h530mm (2段)

         w820 x d415 x h700mm (3段)


*Made in Japan

 

Subscribe